Rainforest káva

Rainforest Alliance umožňuje ekologické a sociálne ohľaduplné pestovanie kvalitnej kávy Rainforest a angažuje sa v ochrane citlivých ekosystémov, zachovaní biodiverzity av trvalom zabezpečení spolužitia ľudí, zvierat a rastlín v životnom prostredí. Bezpečné a nenarušené životné prostredie pre človeka a prírodu, to sa skrýva pod týmto označením a nesúci pečať - Rainforest Alliance. Trvalo presadzuje udržateľné pestovateľské metódy a zdroje.

Aliancia dažďových pralesov - Rainforest Alliance udeľuje certifikáty firmám, ktoré spĺňajú iba tieto požiadavky. V súčasnej dobe je certifikovaných viac ako 6.200 fariem v krajinách latinskej Ameriky (napr. Brazília, Peru, Kolumbia, Kostarika alebo Nikaragua). V programe Rainforest je zapojených viac ako 150.000 farmárov, zberačov kávy a ich rodín.