História kávy

Odkiaľ pochádza káva

Dejiny kávy sa začala písať v Etiópii, odkiaľ pochádza divoký kávovník. Jeho potomok, kávovník arabský (Coffea arabica) je zdrojom dvoch tretín dnešnej svetovej produkcie kávy.

Od kedy sa začína káva pestovať, nemožno úplne jednoznačne určiť. Ak opomenieme legendy, väčšina zdrojov uvádza ako počiatok pestovania kávy rok 575, kedy sa káva začala pestovať v Jemene. V arabskom meste Mokka vzniklo centrum pre obchod s kávou, ktoré malo veľký význam až do 15. storočia. V roku 1616 sa Holanďanom podarilo získať semená kávy alebo celé rastlinky, a tak káva opustila Arabský polostrov a vydala sa na cestu cez celý svet. Najprv kávovník navštívil ostrovy Cejlón (dnes Srí Lanka), Sumatru a Jávu a potom sa vydal do Európy. Jeden mladý kávovník bol privezený z Jávy do Amsterdamu, kde sa mu veľmi dobre darilo. O kávu sa začali zaujímať aj Francúzi. Kávovníky boli v tej dobe tak cenné, že každý, kto by ich nejako poškodil, podliehal trestu smrti.

Pokrstení kávy

Keď káva v 17. storočí dorazila do Európy, niektorí katolícki kňazi ju označili za "Satanov nápoj". Bolo to kvôli obavám, že by mohla káva nahradiť víno, ktoré, ako verili, bolo posvätené Kristom. Našťastie pápežovi Klementovi VIII káva zachutila, a tak náboženské dilemu vyriešil tým, že nechal kávu pokrstiť.

Rozšírenie kávy od 18. storočia až dodnes

V 18. storočí vznikli plantáže na Guayane, Kube a na Jamajke. Kávovník bol tiež prevezený z Francúzska na Martinik. Uvádza sa, že Gabriel Mathieu de Clie, ktorý viezol na Martinik jednu sadenicu kávovníka, sa počas doby, keď sa loď dostala do bezvetria a bol nedostatok sladkej vody, delil o svoj prídel s touto rastlinkou.

Mladý kávovník, ktorý sa v roku 1706 dostal z Jávy do Amsterdamu, a jeho potomok z botanickej záhrady v Paríži sú predkami všetkých kávovníkov pestovaných v Strednej a Južnej Amerike. Gordon Wrigley k tomu napísal: "Genetický fond priemyselne pestovaného kávovníka arabského je teda veľmi malý."

Zaujímavosti o káve

  • Káva pochádza z Etiópie a až v roku 1616 sa podarilo Holanďanom získať prvý kávovník.
  • Za poškodenie kávovníka bol vo Francúzsku v 17. storočí trest smrti.
  • Dnes sa kvôli nadmernej produkcii prebytočná káva likviduje.
  • Káva bola v 17. storočí označená za "Satanov nápoj".
  • Všetky kávovníky, ktoré sa dnes pestujú v Strednej a Južnej Amerike, sú potomkami kávovníka privezeného v 18. storočí do Európy.